KONTAKTY

Šťastný rybář
Poštovní 429/20
41741 Krupka
tel: +420 775 089 908
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 700 Kč (28,00 €)
skladem
naše cena 690 Kč (27,60 €)
skladem
naše cena 1 050 Kč (42,00 €)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 690 Kč (27,60 €)
skladem
naše cena 700 Kč (28,00 €)
skladem
naše cena 1 800 Kč (72,00 €)
skladem

O nás » Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů  GDPR

dle Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679) o ochraně osobních údajů

 Tento dokument obsahuje informace týkajících se ochrany osobních údajů poskytnutých zákazníky webových stránek stastny-rybar.com. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro všechny osoby, které poskytly své osobní údaje na stránkách webu stastny-rybar.com
Provozovatelem webových stránek www. stastny-rybar. com je Alena Pencová, Poštovní 429/20 Krupka 417 41.

 Vysvětlení pojmů
Osobní údaje – jakákoliv informace týkající se subjektu údajů: jméno, příjmení, email, obchodní firma, adresa, IČ, DIČ, telefonní spojení.

 Subjekt údajů – každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjetem údajů nejsou právnické osoby.

 Správce - Alena Pencová, Poštovní 429/20, Krupka 417 41 (dle jen správce)

 Poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které subjekt údajů sám poskytne, zejména při jejich vyplnění některého z formulářů na webových stránkách stastny-rybar.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů. Bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluje subjekt údajů dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) Alenou Pencovou, Poštovní 429/20, Krupka 417 41 (správce) 

 

 a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa doručení

 b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;

 c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne přihlášení (s tím, že každá další realizovaná objednávka tuto 3 letou dobu prodlužuje)

 d) subjekt údajů si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči e shopu Štastný rybář  A. Pencové, Poštovní 429/20, Krupka 417 41  učiněno písemně, telefonicky, emailem.

 e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.

 Zpracování a ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí osoby zachovávající mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích.
Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněné přístupovými hesly.
Vaše osobní údaje se uchovávají v případě webových stránek stastny-rybar.com po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajům,  maximálně však po dobu 3 let od přijaté objednávky. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů se vaše osobní údaje nenávratně vymažou či skartují.

 Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů se tato chyba opraví.
Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracování osobních údajů se provádí v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, je jeho právem požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo vymazání osobních údajů.

 Závěrečná ustanovení
Odesláním formuláře na webu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.